Parsisiųsk programėlę čia:

Kas yra “Rainbow Challenge” klubai?

Tai klubai, aktyviems ir pilietiškiems moksleiviams, norintiems prisidėti prie Lietuvos mokyklų tapsmo tolerantiškesnėmis ir saugesnėmis visiems moksleiviams. Į „Rainbow Challenge” klubą prisijungę moksleiviai, kartu su mokytoju-kuratoriumi, organizuoja aktyvizmo, švietimo ir paramos veiklas visai mokyklos bendruomenei ir taip kovoja su mokykloje pasireiškiančiais homofobijos, transfobijos, seksizmo, rasizmo paplitimu bei neapykanta neįgaliesiems ir kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms.

Rainbow Challenge pavadinimas simbolizuoja moksleivių vienybę ir savo įkvėpimo semiasi iš vaivorykštės kaip gamtos reiškinio. Joje kiekviena spalva yra unikali ir vienodai svarbu. To mokykloje siekia ir ši iniciatyvą – moksleivių, turinčių skirtingas socialines tapatybes bendrystės ir integracijos, kurioje nei viena grupė neturi nusileisti ar jaustis nuskriausta.

Rainbow Challenge klubai veikia moksleivių lyderystės principu – klubui priklausantys moksleiviai vadovauja patys sau – tik jie sprendžia, kokius klubo tikslus išsikelti, kokias veiklas vykdyti ir į ką orientuotis. Klubai gali būti skirti išskirtinai aktyvizmui, išskirtinai švietimui ar tarpusavio pagalbai arba derinti dvi ar visas tris iš šių funkcijų.

Į aktyvizmą orientuoti Rainbow Challenge klubai mokykloje organizuoja veiklas ir renginius, kuriais yra siekia atkreipti dėmesį į diskriminacijos problemą mokykloje ir skatinami teigiami pokyčiai mokyklos bendruomenėje

Į švietimą orientuotų Rainbow Challenge klubų tikslas yra mokyklos bendruomenei suteikti kuo daugiau žinių apie skirtingų diskriminuojamų grupių ypatumus, tolerancijos svarbą ir diskriminacijos pasekmes.

Rainbow Challenge klubai, besirūpinantys tarpusavio pagalba kuria savitarpio pagalvos tinklą. Šie klubai gali tapti vieta, kurioje diskriminaciją patiriantys moksleiviai galės jaustis priimti ir pastebėti, susirasti draugų ir ugdyti savo socialinius įgūdžius.